#11434
Anders Nelson
Gäst

Tänk så här att om du har ett rent berg i dagen och det regnar så rinner detta av berget direkt, men desto tjockare jordlager du har desto mer nederbörd kan infiltrera och bli grundvatten, sedan betor mycket på jordlagrens beskaffenhet och bergets sprickighet mm.mm.
Visst kan du rengöra brunnen.
Om du börjar att gräva så ser du snart vilka massor som är infekterade/påverkade.
Man kan lägga denna jord på ytan vid växande träd,buskar, gräs mm i tunna lager så tar växtligheten hand om näring och ev bakterier.