#11435
Maria
Gäst

Tack! Nu börjar jag få lite mer klarhet i det här. Sista frågan, gällande brunnens kapacitet:

Huset används under några veckor på våren och sommaren och den största belastningen är under 1-2 veckor då vi kan vara 6-7 personer där. Vanligtvis är det bara 2 personer där.

Från brunnskanten ner till vattenytan är det ca 1 meter (på sommaren), vilket ger en volym på över 7 m3.

Brunnen har länspumpats en gång, och redan nästa dag hade den fyllts upp igen, vilket innebär en tillströmning på nästan 300 l/h. Detta gjordes på våren då tillströmningen givetvis är större än på sommaren, men även om tillströmningen minskar med 90 % under sommaren så ger det fortfarande 30 l/h.

Brunnens kondition kanske gör att det ändå lönar sig att borra en ny brunn, men rent kapacitetsmässigt så undrar vi om det inte ändå skulle kunna räcka med såpass mycket vatten i brunnen och relativt god tillströmning?