#11623
Anders Nelson
Gäst

Jag använder SVEPS-Svenska Värmepumpföreningens beräkningsprogram som är framtaget i samarbete med Energimyndigheten och KTH-Kungliga Tekniska Högskolan.
I stora drag så kan du räkna så här:
Bergets värmeledningsförmåga är ca 3,4 watt/meter och grad där du bor.
Grundvattnets årsmedeltemperatur Stockholm 8 grader.
Sänker du då inkommande köldbärare med 8 grader så tar du ut 3,4 x 8 = 27,2 watt per meter våt yta dvs under grundvattenytan.
Du behöver ca 5300 watt från borrhålet då värmepumpen går (totalt 8 kw) och delar vi detta med 27,2 watt så får vi fram 190 m aktivt djup.
Detta betyder att du kan ta ut denna mängd året om, men då du tar ut mindre under den varma årstiden så kan du inte lagra detta och ta ut mer under den kalla årstiden. Det har alltså med bergets värmeledningsförmåga att göra som är 3,4 watt/grad och meter våt yta, och denna ledningsförmåga går inte att speeda upp.
Om du borrar 160 m aktivt och tar ut mer än 5000 watt under en längre tid så kommer temperaturen i ditt borrhål att gå under 0 grader.