#11624
Mats B
Gäst

Suveränt, Anders! Nu börjar jag greppa storheterna.

Skulle bara vilja återkomma till ”aktivt borrhål”. Du lägger ihop 65 + 111 – 15 -15 = 146 m borrhål under vattenspegel. Kan man göra så? Kan man få ut 27,2w/meter borrhål även fast borrhålen ligger så nära som 4 meter ifrån varandra? Borde de inte då ta samma värme ur berget? Dvs att man de första metrarna bara får ut 27,2w ur båda hålen sammantaget. Därefter ökar det totala energiuttaget tills hålen är så långt från varandra att de inte påverkar varandra. Och det är först då som man ut 2 x 27,2w?