#11712
SH
Gäst

Idag togs locket bort med hjälp an vinkelslip. Det gamla locket var fastsvetsat. Konstigt nog fanns ytterligare ett rör inuti foderröret. Det var ett rör av hårdplast eller hårdgummi. FRÅGA 1:Vad kan det röret ha haft för funktion? Det gick inte att ta bort utan vi fick skära bort den översta delen för att kunna sätta fast det nya locket. fråga 2: Om jag skulle borra ett nytt djupare hål cirka 20 m från det gamla. Är det stor risk att det blir vattenläckage även i det nya hålet? Eller tror du läckaget i det första hålet uppkonnit därför att det råkade gå en liten vattenåder just där?