#11713
Anders Nelson
Gäst

Det är möjligt att man fört ner ett polytenrör med en tätning på ytsidan för att försöka täta bort det artesiska vattnet.
Om du tätar av med ett lock med expandergummi och har ett tredje hål för en mindre slang som avleder det artesiska vattnet till avlopp så blir det säkert bra.
Om du borrar ett nytt borrhål så kan du även där träffa på detta artesiska vatten.
Spricksystemen under din tomt har mer eller mindre kontakt med varandra dvs du kommer att få övertryck men mängden vatten kan variera.