#11654
Brita N
Gäst

Så intressant och värdefullt att denna väg kunna få lite information om frågor om brunnsvatten. – Jag fick nyligen en analys gjord på vattnet i min enskilda brunn, c:a 60 m djup, inför sprängningar i närheten. Bedömningen utvisade Tjänligt med anm. i kemiskt hänseende med hänsyn till turbiditet 4.5 FNU och järn 0.57. Provet togs från tappkran direkt vid brunnen i samband med mätning av vattennivån. Vattnet hade fått rinna en bra stund, innan dess provet togs men dessförinnan var vattnet avstängt sedan någon månad tillbaka inför vintern. Är värdena något som bör åtgärdas med exempelvis filter?