#11707
Anders Nelson
Gäst

Har man använt tre längder i samma borrhål utan att svetsa dem så skall du reklamera borrningen och be dem återställa borrhålet helt.
Det finns speciella gängade rör, man har inte använt sådana?
Har du kollat så att företaget är certifierat och att borraren har svetslicens?
Fungerar det inte så byt borrföretag och gör en anmälan till SGU-Sveriges Geologiska Undersökning.
Ring 018-179000 begär brunnsarkivet och tala med dem, det är viktigt att de får reda på när borrföretagen inte sköter sig.
Du skall naturligtvis inte betala för något som inte håller normerna.