#11497
Anders Nelson
Gäst

Ger borraren dig ett sådant råd så bör du följa det, han garanterar ju dig vatten.
Tryckning av brunn sker med en tryckbil som borraren normalt anlitar från annat håll.
När man trycker en brunn så brukar sprickorna öppna sig med en gång under förutsättning att det finns tendens till sprickor i berget, denna kunskap har borraren.
Jag har aldrig hört att man hållt på att trycka en brunn i flera timmar, detta påstående måste vara felaktigt.