#11653
Anders Nelson
Gäst

Med de höga järnhalterna så renar ni sannolikt allt vatten genom ett järn-och manganfilter.
Då kan nämligen grumligheten komma från att antingen järnfilteret inte backspolar som det skall eller att filterkapaciteten är för liten så att visst järnflock går igenom filtermassan.
Med ett väl dimensionerat och underhållit filter så bör det hela fungera.
Restvärdet av järn i tappstället bör vara kring 0,1 mg/l.
Kan du stänga av den brunn med 15 mg/järn så kommer du att få en betydligt bättre rening.
Kolfilter är inget att tänka på i det här fallet med så höga järnhalter.