#11272
Anders Nelson
Gäst

Ja lämna in ett komplett vattenprov till ett godkänt laboratorium så får du både analyserat bakterier och humus mm.mm.
Järn och humus i kombination är oftast svårare att behandla men kontakta din brunnsborrare eller en kvalificerad filterlevarantör för vidare rådgivning och filterinstallation.