#11262
Anders Nelson
Gäst

Aeroba bakterier är att betrakta som jordbakterier, koliebakterier kommer från människan eller varmblodiga djur, e-colie bakterier är färska bakterier från det sistnämnda.
En VVS-installatör tror jag inte klarar av att montera en manchett på ett nöjaktigt sätt.
Kontakta en borrentreprenör, gärna en Geotecborrare och diskutera även andra förslag till avtätning med honom.