#11260
Mikael
Gäst

Du svarar att man skall försöka spåra bakteriekällan och sanera denna. Jag tolkar labsvaret som att det är jordbakterier som väl finns överallt i marken? eller skall man misstänka ngn lokal ansamling? Eftersom vattnet står över foderrörets botten, hur fastställer man foderrörets längd?