#11398
Anders Nelson
Gäst

Ja du kan alltid prova, men det är ju så att vattnet trycker på utifrån och då håller sällan tätningar inifrån någon längre tid.
Om man kan täta utifrån så håller detta mycket bättre.
Sedan kan man ju fodra om brunnen invändigt med tex plasttrumma och täta mellan cementrören och plasttrumman.