#11495
Anders Nelson
Gäst

Man kan alltid prova att gå djupare och får man då förhöjda kloridhalter så kan man alltid täta bort detta och då prova med en ”tryckning”.
Har din granne borrat lodrätt och du gradat så är du inte nere 40 m räknat på lodrätt djup.