#11651
Anders Nelson
Gäst

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet.
Grumligheten kan komma från kemiskt utfällda particklar i vattnet, från tex järn-och mangan, det kan även komma från en hög humushalt dvs. växtrester.
Som du beskriver det att ni har 3 borrhål med en ganska stor skillnad i turbiditeten dem emellan så misstänker jag att det är berget som släpper ifrån sig mikroskopiska partiklar till vattnet typ lermineraler mm.
Man kan alltid prova med att rensblåsa den borran som är värst i samband med tex ett pumpbyte.
Fungerar det med ett filter tex spolbart kolfilter så är det ett bra sätt för kolet tar bort lukt,smak och färg.
OBS! man skall inte använda kolfilter i samband med högre järnhalter.