#11394
Anders Nelson
Gäst

Är den lika djup som den stora brunnen är så påverkar den kvaliten i denna med stor sannolikhet. Är den däremot grundare och det finns ett tätt lerlager under så kan påverkan vara vesäntligt mindre.
Mitt råd är att om du inte använder/behöver brunn 2 så försök att pumpa ur brunnen på allt vatten och fyll igen brunnen med ett rent stenmjöl i fraktionen 0-2 mm, detta är det bästa och billigaste sättet att fylla igen grävda brunnar på.