#11356
Anders Nelson
Gäst

Har du mer än 15 microgram uran per liter vatten så bör du rena detta enligt socialstyrelsens normer för enskild vattenförbrukning.
Ligger du uppe i gränsvärdet och sen har någon typ av vattenfilter för järn,mangan,kalk nitrit,nitrat eller flourid mm så drar dessa filter normalt ner halten uran vid filtreringen/fällningen, därför bör du ta ett uranprov på ditt renvatten, efter filter om du har ett sådant idag.
Har du inget filter och ditt vatten är bra ur järn-och mangansynpungt så kan jag rekommendera ett riktigt kolfilter med min 25 liter kol som filtermassa som du bör byta varje år till vartannat år beroende på din vattenanvändning.
Något annat nytt ”revultionerande” uranfilter har jag inte hört talas om än.