#11426
Anders Nelson
Gäst

Svårt att avgöra med ledning av dina uppgifter.
Under höst och vinterperioden så får man normalt torrare hud.
En del tvålsorter kan torka ut huden speciellt under denna årstid.
Är ditt vatten aggressivt dvs har en högre halt av aggressiv kolsyra så kan detta ev även bidraga till ditt problem.