#11297
Anders Nelson
Gäst

Här handlar det om din förbrukning per dygn och maxförbrukning under den tid på dygnet då ni använder som mest vatten. Dessutom så har borrhålets kapacitet, grundvattenytans läge och antalet våningar på ditt hus betydelse.
Sedan så har det betydelse hur stor hydrofor altn hydropress man installerar.
Som du kanske förstår så har jag svårt att råda dig med de få uppgifter du gav mig.
Är du osäker så kolla gärna med en annan pumpleverantör.