#11299
Anders Nelson
Gäst

Det är tänkbart att grundvattenytan har sjunkit någon meter nu när det varit så lite nederbörd under lång tid, detta i kombination med att ni kanske förbrukar väsentligt mer vatten än de förra ägarna kan vara orsaken till att vattnytan sjunker så mycket så att pumpen suger luft.
En väg kanske är att investera i en dränkbar pump som monteras på ett väsentligt större djup säg 50 m om detta är möjligt, då kommer du inte att få dessa problem så länge du inte tar ut mer vatten än vad borrhålet ger ”se borrprotokollet som är en värdehandling som skall följa fastigheten”.
Ett annat alternativ är att installera en en ejektorpump i det fall att berget är rasbenäget.
Kontakta borrföretaget som utfört borrningen och diskutera pumplösningen med honom.