#11528
Anders Nelson
Gäst

Lukten ni upplever kommer sannolikt från svavelväte, (kan lukta som ruttna ägg),svavelväte är lättflyktigt och försvinner då det får stå ett tag i ett öppet kärl.
Att vattnet får en gulaktig ton och ev utfällningar är sannolikt järnutfällning som ibland kan flockas på ytan av vattnet.
Jag tycker att ni skall ta en fullständig fysikalisk/kemisk analys av ert vatten för att kolla om det finns mer att åtgärda än järn och svavelvätet samt få fram den totala halten av järn.
Ni bör förbereda er på att ett vattenreningsfilter behöver installeras.