#11645
Anders Nelson
Gäst

Enligt vattenlagen/miljöbalken så har man rätt att borra efter vatten på egen tomt till max två familjer utan tillstånd. Det står vidare i lagen att om vattentillgången i området är ringa så skall man dela på den vattenmängd som finns.
Enligt miljöbalken så får man inte utföra arbeten på sin tomt som kan påverka en granne negativt, men lite grumling av vatten mm bör man få stå ut med.
I ditt fall så är det viktigt att du anlitar en skicklig borrare som håller din grannes brunn under obsevation under borrningens gång och har möjlighet att kunna stänga av hans anläggning vid behov för att spara pump från grumligt vatten mm om det skulle mot förmodan inträffa.
Sedan skall du kontakta ditt försäkringsbolag och diskutera fallet med dem, det är möjligt att du skall teckna någon form av byggherreförsäkring eller miljöansvarsförsäkring för att vara på den säkra sidan.
Normalt är det så att borrarens försäkring täcker skador mot dig. Skador mot tredje man dvs. din granne skall byggherren stå för, som är du i det fall du beställt arbetet.