#11584
Anders Nelson
Gäst

Tala med din borrare, om han inte själv kan installera lämpliga filter så kan han hänvisa dig till en seriös filterleverantör som kan rena ditt vatten på ett tillfredsställande sätt.
Som du beskriver din vattenkvalitet så behövs sannolikt ett filter för att ta bort järn och metangas, ett filter som tar ner hårdheten samt ett filter som tar ner halten av uran och radon.
Sedan kan man ibland klara det hela med 2 filter beroende på hur höga halter av varje ämne du har i vattnet.