#11274
Anders Nelson
Gäst

Du kan kolla om föderröret är tätt mot berget genom att starta pumpen och öppna några kranar för fullt, lys sedan ner i borrhålet med hjälp av en stark ficklampa, då bör du se om det läcker in vatten på 3 m djup.
Man kan även lyssna efter ett skvalande ljud men observera att detta ljud kan komma från en spricka som ligger någon meter nedanför foderrörsskarven. Har du läckage så ytligt så kan man prova att montera en manchett och se om detta hjälper (kontakta din borrare).
Vad gäller vattenkvaliten så vill jag att du testar enligt följande, tappa upp en glasbringare 1-2 lit med vatten, vispa detta en stund så att det blir syresatt, ställ bringaren i en fönsterkarm och se om du får avsättningar på botten av bringaren efter 2-3 dygn.
Får du det och vattnet börjar klarna på ovansidan så vill jag rekommendera att du sätter in ett järnfilter.
Får du däremot ingen bottensats och vattnet har samma färg i hela bringaren så är det humusen som dominerar och då vill jag rekommendera ett riktigt kolfilter.