#11457
Anders Nelson
Gäst

Har du uppfattningen att brunnen levererar tillräckligt med vatten för ditt behov så kan det vara värt att försöka att renovera den.
Slamsug brunnen och se till att alla växtrester kommer bort. Tillverka ett tätt lock till brunnen så att inget ljus kommer ner i brunnen, för då kan inte gräs mm växa i den. Är det rötter från växter utanför brunnen så ta bort dessa växter.
Se till att regnvatten inte rinner mot brunnen utan försök att få marken att luta från brunnen.
Håll sedan rent och snyggt kring din brunn då dricksvattnet är ditt viktigaste livsmedel.