#11493
Anders Nelson
Gäst

Ytvattnet måste läcka in i de övre delarna av brunnen och detta går som regel att täta bort genom att man sätter ner ett nytt smalare foderrör med en tätning i nedersta ändan som tätar mellan insidan på det gamla och utsidan på det nya röret.
Kontakta en brunnsborrare för hjälp och närmare diskussioner.