#11270
Anders Nelson
Gäst

Jag tycker att du skall diskutera med din borrentreprenör om att testa att sänka manchetten till tex 30 m djup eller djupare om det så behövs.
Att testa om manchetten är tät är svårt, om berget är helt tätt ovanför manchetten så skulle man tex kunna fylla upp med vatten till markytan och efter detta se om vattnet sjunker.
Är berget inte helt tätt såkommer vattnet att läcka ut i en spricka eller dyligt.
Däremot är det viktigt att kolla så att manchetten har rätt tryck i sig på det djup den sitter på, kolla detta.