#11259
Anders Nelson
Gäst

När man får bakterier i en dricksvattenbrunn så bör man allra först försöka att spåra bakteriekällan och sanera denna.
I ditt fall så kan bakterierna komma in både från foderrörets botten eller från spricksystemen i kalkberggrunden då denna oftast är mycket uppsprucken på Öland.
Försök att spåra och sanera källan till bakterierna som ett första steg.
Eftersom det är en borra utförd med en linstöt så varierar sannolikt dimensionen kraftigt nedanför foderröret och då går det inte att använda en aquatät-tätning utan prova då med en manschett och montera denna ett tiotal meter nedanför foderrörets slut.
Jag misstänker dock att du även får ner bakterier på sikt med en manchettätning pga att kalkberget är så uppsprucket.