#9642
Anders Nelson
Gäst

Gräv runt brunnen, tag bort alla rötter, kontakta en cementrörstillverkare och köp packningar till rören,återfyll kring brunnen gärna med en tät lera.
Montera gärna ett extra cementrör på toppen av nuv, brunn, använd de uppgrävda massorna till att göra en slänt runt brunnen så att allt regnvatten rinner från brunnen på markytan.
Montera ett lock som är tätt.