#9776
Fredrik Hansson
Gäst

Temperaturen från ditt borrhål är väldigt bra. Du kan dock förvänta dig en sänkning under de närmaste åren pga avkylnining av berggrunden om återladdningen inte kompenserar för detta fullt ut. Nivåerna ligger trots detta bra.

För injustering av frånluftsdonet så tag kontakt med en duktig yrkesman i din närhet. Eftersom du redan har bra temperaturer på köldbäraren skall du inte förvänta dig någon nämnvärd förändring av elanvändningen.