#9775
Fredrik Hansson
Gäst

Normaltemperaturer kan inte ges generellt. Temperaturen är beroende på effektuttag, återladdning, ostörd temperatur och berggrundens egenskaper.

Vid drift med temperatur under 0 grader på inkommande kollektor bildas is på båda slangarna och risk för haveri uppstår. Motverka detta görs genom en korrekt dimensionering.