#10923
Anders Nelson
Gäst

Har du inte dessa tempreaturmätningar i din vp så är detta ok.
Dina nuvarande temperaturer är bra men kan komma att sjunka något beroende på hur gammalt ditt system är och hur lång vintern blir.
Att mäta gastemp in i acktanken har du nog ingen större nytta av då du sannolikt kan styra din varmvattentemp på annat sätt.