#10569
Anders Nelson
Gäst

Han suger naturligtvis upp en hel del vatten och slam, men da din brunn sakerligen ger lite vatten sa kommer vattnet tillbaks.
En del slamsugare har vatten med sig, klorerat, som de kan fylla upp brunnen med.