#9662
Fredrik Hansson
Gäst

Eftersom du har en tillrinning till ditt borrhål så kommer vattennivån att stabiliceras. Det är helt korrekt att fylla borrhålet med vatten innan kollektorsättning och på detta vis kommer vattennivån sjunka till den naturliga grundvattenytan. Att ta vatten ur borrhålet är inte att rekomendera vid låg tillrinning eftersom det aktiva borrhålet då minskar.