#10056
Fredrik Hansson
Gäst

Vad är syftet med borrningen, energi eller vattenförsörjning?