#10912
Anders Nelson
Gäst

Försök att få tag i den entreprenör som borrat brunnen och rådfråga honom i första hand.
Har de gamla ägarna rätt så verkar det som att sprickorna som ger vatten sätter igen sig med tiden.
Att spola eller högtrycka brunnen är då en metod som man brukar att ta till.
Om det visar sig så att detta måste utföras varje år så får man fundera över om det inte är mera ekonomiskt att borra en ny brunn.