#10216
Anders Nelson
Gäst

Att borra ett hål på ca 230 m kan vara svårt i vissa geologiska formationer som är rasbenägna eller ger mycket vatten.
Normalt borrar man djupare hål än 200 m endast då man har begränsade utrymmen på sin tomt.
Att sedan dina offerter skiljer sig åt så här mycket beror sannolikt på att man offererat olika storlekar på värmepumpen.