#10479
Anders Nelson
Gäst

Slamsug först brunnen, använder du en sk spolbil så brukar de ha med sig någon m3 klorat vatten som han sedan kan återfylla brunnen med.
Klorlösning min 1 lit klorin till 400 lit vatten.
Tvätta sedan brunnen med klorat vatten och fyll upp systemet så att det luktar klor i varje tappkran, låt stå över natt, spola rent tills klorlukten försvinner.