#9627
Anders Nelson
Gäst

Det brukar ta mellan 3-5 år innan temperaturen stabiliserar sig i borrhålet.
Har du flera minusgrader in på köldbäraren så är risken stor att slangarna kläms ihop av istrycket i borrhålet och värmepumpen stannar.
Den bästa åtgärden mot detta är att komplettera med ytterligare borrhål/metrar eller att lägga en ytjordslinga.
Återladdning med sol eller luft är bra men värmen vandrar normalt bort från borrhålet och finns inte där när du behöver det under vintertid.