#10465
Anders Nelson
Gäst

Installera du en undevattenspump, det finns 3″ eller 4″ pumpar med en eller 3 fas elanslutning.
Monterar du en sådan pump så bör du sätta på ett skydd så att pumpen inte skaver hål på grannens slang och elkabel.
Pumpen vrider sig något vid varje start.
Se också till att du har 1/3 luft i din hydrofor så fungerar anläggningen bättre.
Du underhåller väl filtret med kalk.
Anlita gärna en fackman till monteringen av pumpen.