#10902
Anders Nelson
Gäst

Vad jag vet så är WHO:s värde idag ett förslag till ev. kommande värde.
Våra myndigheter håller fn. på med att undersöka vilka förslag till reningsutrustningar man skall föreslå.
Jag tror att man kommer att hamna kring någon form av jonbytarfilter.
Även någon form av kolfilter kan kanske vara akruellt men då bara på vissa vatten som inte innehåller andra föroreningar.