#9876
Anders Nelson
Gäst

Ca 5000 kr.
Låt en fackman utföra tryckningen.
Tryckmanchetten måste bla monteras i berget ( ej i foderröret) och ovanför eventuella sprickor som borraren noterat i sitt borrprotokoll.