#9872
Fredrik Hansson
Gäst

Du bör ha minst 175m aktivt borrdjup och en 7kW värmepump, baserat på din oljeförbrukning. Detta innebär att du behöver kompletteringsborra för att få en väl fungerande energianläggning. I dagsläget kan du utnyttja ROT bidraget och därigenom sänka kostnaden med maximalt 10500:-. Kontakta närmaste Geotecborrare för att få arbetet korrekt utfört.