#10726
Anders Nelson
Gäst

Vissa installatörer konkurerar inte med priset på värmepump och-eller priset på installationen, utan konkurerar med antalet borrade metrar i stället. En 7 kw värmepump behöver lika långt aktivt borrdjup till samma hus de är installerade i.
Ta den installatör som kan garantera dig att inkommande temperatur på köldbäraren inte kommer att understiga o – -1grader.
I ditt fall så tippar jag att det blir den som offererat 140 meter borrning.