#10724
Anders Nelson
Gäst

Välj en pump av ett känt märke.
Välj dessutom en duktig installatör som är certifierad av SVEP-Svenska Värmepumpföreningen och be honom att du får se ett par referensanläggningar som han har gjort. Sen får du gärna anlita en borrare som är ansluten till vår branschorganisation GEOTEC, då får du en kvalificerad utförd energibrunn.