#10358
Anders Nelson
Gäst

Det beror på bergets art och kvalitet.
Låt din borrentreprenör avgöra detta och ansvara för ev följdskador.