#9879
Fredrik Hansson
Gäst

Ett öppet tvåbrunnssytem är ett bra val vid god tillgång till vatten av bra kvalitet. Kan din installatör garantera funktionen och står för eventuella merkostnader så kan det vara ett bra val. Se till att få detta skriftligt innan ni accepterar.
Kombinera flera borrhål är fullt möjligt, begränsande kan tex vara tomtstorlek, avstånd till granne, kapacitet på cirkulationspump  o.d. Även här är det viktigt att merkostnaden och funktionen garanteras av din installatör.