#9878
Anders Nelson
Gäst

OBS!!!!!!
Om man skall utnyttja två brunnar som ett öppet system så måste följande uppfyllas:
Vattenkvaliteten måste vara sådan att man inte får några järn-och manganutfällningar då dessa i regel sätter igen infiltrationsbrunnen.
Det infiltrerade vattnet får inte släppas i samma lager som man tar ut vatten ur vid så korta avstånd som 20 meter, då får man nämligen rundgång på vattnet som då inte hinner att värmas upp på denna korta sträcka.