#10506
Anders Nelson
Gäst

Någon statistik finns inte.
För att överhuvudtaget lyckas med att ta ut vatten och energi ur samma hål så måste följande parametrar uppfyllas:
Borrhålet måste ha en sådan dimension så att både kollektor och pump får plats, minst 5″,142mm.
Borrhålet måste dimensioneras så att lägsta ingående temperatur till värmepump inte understiger +  2 grader, gör den det så finns risk för att borrhålet fryser igen och du får inte upp något dricksvatten.
Vid borrningen så måste du erhålla så mycket vatten så att du inte får någon större avsänkning av grundvattenytan då du pumpar upp ditt dricksvatten,får du för stor avsänkning så får du ett mindre aktivt djup för energibrunnen och vattnet fryser.
Använd gärna en ejektorpump då får du inte så stora vibrationer då denna pump startar som kan skada kolektorslangen.